Služby

Naše služby

Firma PRK Profi pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005. Zo začiatku sme sa zameriavali predovšetkým na práce vykonávané horolezeckou technikou, teda tam kde iný prístup nie je možný. Neskôr sme sa zamerali aj na čistiace a upratovacie práce vykonávané nielen horolezeckou technikou, ale taktiež pomocou pojazdných plošín a lešení.


VLASTNÍME OSVEDČENIA:

PRK PROFI
  • Spôsobilosť na prácu vo výškach v zmysle vyhlášky 147/2013 Zb.z.
  • Spôsobilosť pre manipuláciu s vysokozdvižnými plošinami
  • Pre manipuláciu s pojazdným lešením,


    Starostlivosť o priemyselné parky

priemyselné parky

- Čistenie, odprašovanie priemyselných a výrobných hál, logistických centier
- Čistenie výrobných liniek
- Čistenie vonkajšieho opláštenia

    Stavebné práce

stavebné práce

- Opravy a rekonštrukcie výškových budov
- Opravy oceľových spojov veží k vyhovujúcim technickým normám
- Sanácia železobetónových skeletov
- Oprava opláštení budov, zásobníkov – síl
- Opravy a murovanie vnútorných komínových výmuroviek
- Montáž bleskozvodov
- Sanácia svahov, inštalácia sieti

    Nátery a maliarske práce

maliarske práce

- Ochranné nátery telekomunikačných stožiarov, energetických vedení, komínov
- Nátery denného leteckého značenia
- Nátery reklamných nápisov, log
- Nátery oceľových konštrukcií, mostov, bleskozvodov, zásobníkov, síl
- Nátery fasád, striech
- značenia výškových objektov

    Prehliadky výškových objektov

výškové objekty

- Kontrola stožiarov, komínov, zásobníkov, veží atď.
- Príprava dokumentácie ( písomná správa s fotodokumentáciou, návrh na opravu a predbežný finančný odhad nákladov na opravu)

    Izolačné práce

izolácie

- Zatepľovanie objektov kontaktnými zateplovacími systémami
- Tmelenie spár

© 2016 prkprofi.sk, All Rights Reserved.